Organisatie

 • Missie, visie en kernwaarden


  Missie:
  De Landmerken streeft naar een gezond evenwicht tussen beschermd wonen en (on)beschermd leven tussen de mensen waar ervarend leren mogelijk is.

  Visie:
  Elk mens ongeacht afkomst, ras of levensovertuiging heeft recht op een zo'n volwaardig mogelijk leven en moet in staat gesteld worden deze binnen de samenleving vorm te kunnen geven. Dit met alle mogelijkheden en beperkingen die de omgeving biedt.

  Kernwaarden:
  Eerlijkheid, oprechtheid en plezier in het leven hebben. • Bekostiging


  De zorgvrager en de wijkcoach / verwijzers kunnen bij De Landmerken terecht met de volgende (zorg)vragen:

  - Beschermd wonen
  - Begeleiding thuis (overgangssituatie/ ambulante begeleiding)
  - Ondersteuning bij zelfstandig leven
  - Begeleid wonen
  - Praktische en psychosociale hulpverlening
  - Ondersteuning bieden in de aanvraag voor begeleiding en bewindvoering

  Kernbegrippen in de begeleiding / hulpverlening zijn:

  - Professioneel
  - Maatwerk
  - Vraag- en ontwikkelingsgericht
  - Effectief
  - Gericht op zelfstandig functioneren
  - Nuchter en recht-door-zee (transparant)
  - Inzetten van eigen en professioneel netwerk

  De Landmerken heeft een contract met CIMOT Almelo voor beschermd wonen (zorg in natura). Daarnaast kunnen we ook zorg leveren het persoons gebonden budget (SVB) als het gaat om een maatwerkvoorziening of een CIZ indicatie. Op de levering van zorg is een eigenbijdrage verschuldigd.
  U kunt dit vinden en berekenen op de website van het CAK.

  Ga naar de website van CAK


 • Methodisch werken


  De Landmerken werkt op een eclectische manier, dat wil zeggen dat wij vanuit verschillende methodieken werken.
  Doordat elke bewoner zijn of haar eigen zorgplan heeft kiezen we samen met de verwijzer, huisarts of behandelaar de meest passende manier van werken.
  Uitgangspunten zijn hierin een éénduidige en consistente aanpak. Hiermee bedoelen wij dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Daar wijken we ook niet zomaar vanaf.
  Vooraf maken we een duidelijk zorgplan in overeenstemming met de bewoner, verwanten/ familie en professionals.
  Dit laten we periodiek toetsen aan de subsidieverlener of Zorgkantoor.
  De uitgangspunten zoals het Oplossingsgericht werken, Jaques Heijkoop en Geef me de Vijf van Collette de Bruin zijn ons niet vreemd.
  Wij laten ons ook regelmatig bijscholen in het methodisch werken.
  Vanuit de professionele en persoonlijke ervaringen kunnen wij veel halen en brengen voor de bewoners. • Klachtrecht, medezeggenschap en vertrouwenspersoon


  Klachten

  Binnen De Landmerken is het mogelijk om in contact te komen met een klachtenfunctionaris waar je terecht kunt met je klachten.
  In eerste instantie zal de hulpverlener samen met jou in gesprek gaan over de klachten en vragen over de geleverde zorg.
  Kom je er dan niet uit dan kan je je wenden tot de Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg.
  Op de website van deze klachtencommissie staan de formulieren en reglementen.


  Website van Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg

  Een exemplaar van het klachtrecht is te vinden op de pagina pagina van Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg.
  U kunt op deze website ook het exemplaar downloaden

  Ga naar de website van Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg


  Medezeggenschap

  Aangezien wij maatwerk leveren in samenspraak met de cliënt zijn wij van mening dat de medezeggenschap het vertrekpunt is van de te leveren diensten. De Windroos staat op voor suggesties en verbetertips van de cliënten, gemeenten en/of opdrachtgevers. Voor beschermd wonen zijn de uitgangspunten welke beschreven zijn in het document Gedragscode Beschermd wonen Twente van kracht.

  Vertrouwenspersoon

  Er kunnen momenten zijn waarop je even buiten je begeleider even iemand wil spreken over de manier je begeleid wordt.
  Een vertrouwenspersoon kan je hierin je behulpzaam zijn. Bij De Landmerken is dat je regisseur van het CIMOT of gemeente.
  Zij zijn samen met ons verantwoordelijk voor de geleverde zorg.