Privacy Statement


  • De Windroos wonen hanteert de wet op de privacy toe op alle zaken die zij tegenkomen in het werk met de cliënt.
    Wanneer het wenselijk is om informatie te delen met anderen zal de cliënt op voorhand daarvan op de hoogte gebracht worden.
    Een exemplaar van het het privacyreglement is voor iedereen in te zien op de lokatie en zal bij de start van het wonen aan u worden overhandigd.
    Tijdens de intake zal hiernaar verwezen worden.
    In geval van huiselijk geweld en / of kindermishandeling doen wij altijd een melding bij het Veilig Thuis Team.

  • Download Privacy statement De Windroos Wonen juni 2018